Stowarzyszenie Wychowanków
Gimnazjum i Liceum im. M. Kopernika w Łodzi

AKTUALNOŚCI / 1% podatku na Szczep im. Romualda Traugutta

2019-02-02
1% podatku na Szczep im. Romualda Traugutta

Poniżej przekazujemy informację otrzymają ze Szczepu im. R.Traugutta przy I L.O. Jednocześnie zachęcamy do wypełnienia odpowiednich pól w Waszych PIT-ach rocznych i przekazanie 1% dla Szczepu.

Numer KRS: 0000283814
Cel szczegółowy: POLESIE – TRAUGUTT

[...]
We wrześniu 2017 roku został powołany Krąg Instruktorów Starszyzny i Seniorów im. Janusza Boissé "Bladego". Nasz krąg, liczący sobie obecnie 9 osób, jest jedną z jednostek Szczepu im. Romualda Traugutta, działającego w I LO i kilku innych szkołach Polesia, kontynuującego ponad stuletnią tradycję, która swój początek ma w 3 ŁDH. Zachęcam Was, szczególnie dawnych harcerzy i instruktorów do włączenia się w prace Kręgu i działania Szczepu, w szczególności w inicjatywy związane ze zbieraniem i porządkowaniem dokumentów historii harcerstwa w Szkole (obecnie mamy zgromadzone już ponad 100 tomów między innymi kronik i książek pracy drużyn, obozów i zimowisk), a tych z Was, którzy mają taką możliwość także do rozważenia możliwości przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz naszych harcerzy. Wszystkich zainteresowanych bieżącą działalnością szczepu zapraszam do odwiedzania witryny szczepu https://traugutt.pl/, a osoby chcące się włączyć w pracę - do kontaktu mailowego ze mną (maciej.szmit@zhp.net.pl) bądź z druhem szczepowym - phm Jakubem Dyktyńskim (jakub.dyktynski@zhp.net.pl)

Aby przekazać 1% podatku na rzecz Szczepu należy uzupełnić część formularza PIT zatytułowaną „Wniosek o przekazanie 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)”:

Numer KRS: 0000283814

Wnioskowana kwota: obliczony 1% należnego podatku, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół,
a w części „Informacje uzupełniające” Cel szczegółowy 1% wpisać: "POLESIE – TRAUGUTT" (bez tej adnotacji pieniądze trafią na konto Chorągwi Łódzkiej)

Dziękuję i pozdrawiam
Maciej Szmit
[...]


powrót

Zanim przejdziesz do serwisu prosimy o przeczytanie tej informacji.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) informujemy, iż:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Kopernika w Łodzi z siedzibą przy ul. Więckowskiego 41 w Łodzi (90-734).
  2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenia na podstawie jego Statutu, przepisów prawa oraz na podstawie wyrażonej zgody.
  3. Twoje dane osobowe wynikające ze złożonej deklaracji członkowskiej przetwarzane będą przez okres pozostawania członkiem Stowarzyszenia, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
  4. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów współpracujących ze Stowarzyszeniem. Za każdym razem będziemy informować o podmiotach, które będą przetwarzały Twoje dane.
  5. Dostęp do Twoich danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich funkcji w Stowarzyszeniu.
  6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa.
  8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków
Gimnazjum i Liceum im. M. Kopernika w Łodzi

Przeczytaj treśc polityki prywatności
x
Polityka Cookies

Wykorzystujemy pliki cookie, aby świadczyć usługi na jak najwyższym poziomie. Możemy ich używać do badania i analizowania ruchu na naszej stronie, możemy również przekazywać je do innych portali. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zachęcamy do zapoznania się z pełną informacją o polityce prywatności - czytaj więcej.