Opłać składkę

Jeżeli nie jesteś jeszcze członkiem Stowarzyszenia Wychowanków I L.O. koniecznie wypełnij deklarację członkowską i opłać roczną składkę!

Jeżeli jesteś już członkiem Stowarzysznenia Wychowanków I L.O. nie musisz wypełniać ponownie deklaracji członkowskiej.
Wystarczy, że opłacisz składkę roczną w wysokości minimum 50 zł (jeśli możesz wpłacić wyższą składkę, np. 100 zł, będziemy wdzięczni).

Możesz to zrobić za pomocą formularza poniżej lub przelewem tradycyjnym:

Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. M. Kopernika w Łodzi
tytuł: <imię nazwisko> składka członkowska
nr. konta: 82 1140 2004 0000 3402 7816 2196
kwota: minimum 50 zł (jeśli możesz wpłacić wyższą składkę, np. 100 zł, będziemy wdzięczni)

 

 

Opłata członkowskaSkładka członkowska roczna to kwota minimum 50 PLN, jeżeli chcesz zaoferować wyższą kwotę ustaw odpowiednią wartość w polu poniżej.

Pola oznaczone * są wymagane, pozostałe pola należy wypełnić tylko w przypadku chęci zmiany swoich danych podanych w trakcie zapisania się do Stowarzyszenia.

 

 

W razie problemów z opłaceniem składki, prosimy o kontakt na adres zarzad@koper.org.pl

Zanim przejdziesz do serwisu prosimy o przeczytanie tej informacji.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) informujemy, iż:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Kopernika w Łodzi z siedzibą przy ul. Więckowskiego 41 w Łodzi (90-734).
  2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenia na podstawie jego Statutu, przepisów prawa oraz na podstawie wyrażonej zgody.
  3. Twoje dane osobowe wynikające ze złożonej deklaracji członkowskiej przetwarzane będą przez okres pozostawania członkiem Stowarzyszenia, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
  4. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów współpracujących ze Stowarzyszeniem. Za każdym razem będziemy informować o podmiotach, które będą przetwarzały Twoje dane.
  5. Dostęp do Twoich danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich funkcji w Stowarzyszeniu.
  6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa.
  8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków
Gimnazjum i Liceum im. M. Kopernika w Łodzi

Przeczytaj treśc polityki prywatności
x
Polityka Cookies

Wykorzystujemy pliki cookie, aby świadczyć usługi na jak najwyższym poziomie. Możemy ich używać do badania i analizowania ruchu na naszej stronie, możemy również przekazywać je do innych portali. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zachęcamy do zapoznania się z pełną informacją o polityce prywatności - czytaj więcej.