AKTUALNOŚCI / Lista absolwentów w wydawnictwie Zjazdowym

2021-06-23
Lista absolwentów w wydawnictwie Zjazdowym

Szanowni Państwo!
Miłe Koleżanki i Mili Koledzy!

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Krzysztofa Turowskiego, oraz nieocenionej pomocy absolwentów Kopra, wzorem poprzednich Zjazdów planujemy wydanie książki, tym razem pod tytułem „Mój Kopernik, moja szkoła, moje wszystko”. Elementem wydawnictwa będzie wykaz wszystkich absolwentów Naszej Szkoły. Wykaz obejmować będzie imię, nazwisko oraz rok ukończenia liceum. Ponieważ takie działanie jest przetwarzaniem danych osobowych zwracamy się do wszystkich, którzy nie życzą sobie publikacji ich danych o wniesienie do dnia 20 lipca 2021 r. stosownego sprzeciwu. Sprzeciw prosimy kierować drogą mailową na adres: rodo@koper.org.pl, lub drogą pocztowa na adres Stowarzyszenia. Brak takiego dokumentu potraktujemy jako Państwa zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych.

Jednocześnie mając na uwadze wymagania art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  STOWARZYSZENIE WYCHOWANKÓW GIMNAZJUM I LICEUM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁODZI
  z siedzibą w Łodzi, 90–734, ul. Więckowskiego 41, REGON: 471228936
  Dane kontaktowe:
  STOWARZYSZENIE WYCHOWANKÓW GIMNAZJUM I LICEUM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁODZI
  ul. Więckowskiego 41, Łódź, 90–734
  tel.: + 48 603 840 787
  e-mail: zarzad@koper.org.pl

  W celu ułatwienia realizacji Państwa praw Administrator uruchomił dedykowany adres mailowy: rodo@koper.org.pl

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu publikacji tych danych, w postaci imienia, nazwiska i roku ukończenia szkoły, w wydawnictwie książkowym związanym z rocznicowym Zjazdem Absolwentów.

 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który zezwala na przetwarzanie danych gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

 4. Odbiorcami, do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe, będą wyłącznie zaufani partnerzy administratora świadczące dla niego usługi:
  • serwisowe dla użytkowanego u siebie sprzętu komputerowego;
  • doręczeń;
  • archiwizacji i profesjonalnego niszczenia dokumentów.

 5. Okres przechowywania danych uzależniony jest wyłącznie od czasu przechowywania przedmiotowej książki.

 6. Na podstawie RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich kopii;
  • sprostowania danych jeśli są niepoprawne lub nieprawdziwe;
  • ograniczania lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • usunięcia danych;
  • wycofania, w dowolnym momencie, zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem; prawo to może Pani/Pan realizować poprzez zgłoszenie tego faktu Administratorowi.

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2; 00–193 Warszawa,

 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

 

Pobierz plik PDF z komunikatem.

 


powrót

x
Polityka Cookies

Wykorzystujemy pliki cookie, aby świadczyć usługi na jak najwyższym poziomie. Możemy ich używać do badania i analizowania ruchu na naszej stronie, możemy również przekazywać je do innych portali. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zachęcamy do zapoznania się z pełną informacją o polityce prywatności - czytaj więcej.