Stowarzyszenie Wychowanków
Gimnazjum i Liceum im. M. Kopernika w Łodzi

AKTUALNOŚCI / Oświadczenie Prezesa Zarządu w sprawie strajku nauczycieli 2019

2019-04-14
Oświadczenie Prezesa Zarządu w sprawie strajku nauczycieli 2019

I LO im. Mikołaja Kopernika to szkoła, która wywarła olbrzymi wpływ na nasze wykształcenie i wychowanie, w znacznej mierze ukształtowała nas na całe przyszłe życie. Często wspominamy wspaniałą atmosferę szkoły i zawarte w niej uczniowskie przyjaźnie.

Obecnie nadeszła jednak szczególna chwila, w której ja i wielu absolwentów, najserdeczniejsze myśli nasze kierujemy ku Nauczycielom i Wychowawcom, PT Profesorom I LO. Mieliśmy okazję napotkać w murach Kopra wielu pedagogów wybitnych, a kilku całkowicie niezwykłych. To właśnie im zawdzięczamy wyniesioną ze Szkoły wiedzę, umiejętności, hart ducha, obywatelskie wychowanie, a czasem również zwykłą kindersztubę.

Szkoła nasza jest tak dobra, jak dobrzy nauczyciele w niej uczą.

Uważam pracę nauczyciela za absolutnie kluczową w procesie formowania młodego człowieka, a co za tym idzie w budowaniu przyszłości Ojczyzny. Zawód pedagoga powinien być otaczany powszechnym szacunkiem, a jego pozycja społeczna winna być odpowiednio wysoka. Nauczyciele muszą spokojnie pracować dla dobra młodzieży, spokojni, że stabilny system oświatowy wspiera ich w realizacji tego zadania. Otrzymywane wynagrodzenie powinno sytuować pedagoga w obrębie klasy średniej, pozwalać na stałe podnoszenie kwalifikacji i nie być przedmiotem codziennej troski. Jako wychowankowie Szkoły chcemy, aby w Koperniku ciągle uczyli najwybitniejsi nauczyciele, a ich ponadprzeciętny wysiłek i zaangażowanie były doceniane.

W imieniu swoim i wielu myślących podobnie absolwentów życzę Państwu zawarcia dobrego porozumienia z władzami i jak najszybszego powrotu do swoich uczniów, naszych młodszych koleżanek i kolegów.


Z poważaniem
Izabela Niedźwiecka,
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum im. M. Kopernika w Łodzi


powrót

Zanim przejdziesz do serwisu prosimy o przeczytanie tej informacji.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) informujemy, iż:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Kopernika w Łodzi z siedzibą przy ul. Więckowskiego 41 w Łodzi (90-734).
  2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenia na podstawie jego Statutu, przepisów prawa oraz na podstawie wyrażonej zgody.
  3. Twoje dane osobowe wynikające ze złożonej deklaracji członkowskiej przetwarzane będą przez okres pozostawania członkiem Stowarzyszenia, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
  4. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów współpracujących ze Stowarzyszeniem. Za każdym razem będziemy informować o podmiotach, które będą przetwarzały Twoje dane.
  5. Dostęp do Twoich danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich funkcji w Stowarzyszeniu.
  6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa.
  8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków
Gimnazjum i Liceum im. M. Kopernika w Łodzi

Przeczytaj treśc polityki prywatności
x
Polityka Cookies

Wykorzystujemy pliki cookie, aby świadczyć usługi na jak najwyższym poziomie. Możemy ich używać do badania i analizowania ruchu na naszej stronie, możemy również przekazywać je do innych portali. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zachęcamy do zapoznania się z pełną informacją o polityce prywatności - czytaj więcej.