Stowarzyszenie Wychowanków
Gimnazjum i Liceum im. M. Kopernika w Łodzi

AKTUALNOŚCI / Spotkanie reprezentacji zarządu z Tomkiem Kacprzakiem, radnym miasta Łodzi

2019-07-01
Spotkanie reprezentacji zarządu z Tomkiem Kacprzakiem, radnym miasta Łodzi

Jako przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia w składzie Małgorzata Jeremin-Mazurkiewicz, Michał Kustosik i Przemysław Lipiński spotkaliśmy się z Tomkiem Kacprzakiem, naszym absolwentem, radnym miasta Łodzi.

Dyskutowaliśmy oczywiście o pomocy dla Kopra, o tym jak jeszcze bardziej integrować absolwentów, jak promować markę najlepszej szkoły świata zarówno wśród władz miasta Łodzi jak i w świadomości społeczeństwa. Planowaliśmy dalszą ścisłą współpracę. Jesteśmy przekonani, że nasi absolwenci będą brali czynny udział w promowaniu Kopra.

Koper jest Ci bliski sercu?

Chcesz w jakiś sposób wspomóc działanie Stowarzyszenia?

I nie mówimy tutaj tylko o sprawach składki członkowskiej ;-)

Może masz jakiś pomysł, albo specjalistyczną wiedzę, która może przydać się naszej szkole i Stowarzyszeniu i chcesz się nią podzielić?

Zapraszamy do kontaktu!


powrót

Zanim przejdziesz do serwisu prosimy o przeczytanie tej informacji.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) informujemy, iż:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Kopernika w Łodzi z siedzibą przy ul. Więckowskiego 41 w Łodzi (90-734).
  2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenia na podstawie jego Statutu, przepisów prawa oraz na podstawie wyrażonej zgody.
  3. Twoje dane osobowe wynikające ze złożonej deklaracji członkowskiej przetwarzane będą przez okres pozostawania członkiem Stowarzyszenia, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
  4. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów współpracujących ze Stowarzyszeniem. Za każdym razem będziemy informować o podmiotach, które będą przetwarzały Twoje dane.
  5. Dostęp do Twoich danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich funkcji w Stowarzyszeniu.
  6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa.
  8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków
Gimnazjum i Liceum im. M. Kopernika w Łodzi

Przeczytaj treśc polityki prywatności
x
Polityka Cookies

Wykorzystujemy pliki cookie, aby świadczyć usługi na jak najwyższym poziomie. Możemy ich używać do badania i analizowania ruchu na naszej stronie, możemy również przekazywać je do innych portali. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zachęcamy do zapoznania się z pełną informacją o polityce prywatności - czytaj więcej.