Stowarzyszenie Wychowanków
Gimnazjum i Liceum im. M. Kopernika w Łodzi

AKTUALNOŚCI / VI Szkolny Konkurs „MAM TALENT”

2019-03-14
VI Szkolny Konkurs „MAM TALENT”

W dniu 28 lutego 2018 mieliśmy ogromną przyjemność zasiąść w jury VI Szkolnego Konkursu „MAM TALENT” z okazji Dnia Patrona I LO. Do konkursu przystąpiło się 15 uczestników, którzy prezentowali swoje talenty taneczne, wokalne, wokalno-instrumentalne, instrumentalne i kabaretowe.

Uczestnicy konkurowali o nagrody pieniężne, w łącznej kwocie 3000,00 zł, ufundowane przez Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. M. Kopernika w Łodzi i Radę Rodziców I LO im. M. Kopernika w Łodzi. Wszystkie prezentacje zostały starannie przygotowane, a ich poziom był bardzo wysoki i wyrównany.

mt_2.jpg

Jury w składzie:
· Michał Fajbusiewicz – przewodniczący jury – dziennikarz telewizyjny, absolwent I LO
· Anna Starczewska – absolwentka I LO
· Joanna Słupecka - absolwentka I LO
· Izabela Niedźwiecka – prezes Stowarzyszenia, absolwentka I LO
· Janusz Kotliński - absolwent I LO
· Liliana Szymańska – emerytowana polonistka I LO
· Elżbieta Wojsa – muzykolog, absolwentka I LO

przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

 • I miejsce – Aneta Malinowska – taniec solo, jazz - za bardzo dobrą prezentację, emanującą energią i żywiołowością
 • II miejsce – Julia Mazur – śpiew - za wykonanie, talent i wrażliwość muzyczną
 • III miejsce – Natasza Polasińska – śpiew, z własnym gitarowym akompaniamentem – za talent, wrażliwość muzyczną i kulturę wykonania – vocal dopełniany subtelnym, celowym, niepretensjonalnym akompaniamentem gitary

Wyróżnienia:
Olaf Kaca – perkusja i rap – za możliwe to, co wydaje się niemożliwe
Anastazja Kowalska i Julia Andrzejczak – taniec ludowy – za piękną i widowiskową prezentację oraz kultywowanie ludowości

Nagrodę Publiczności” otrzymała zdobywczyni III miejsca - Natasza Polasińska

Werdykt jurorów zapadł w tegorocznej edycji bardzo szybko i niemal jednomyślnie.

Konkurs obfitował w talenty oraz bardzo dobre i staranne przygotowanie wykonawców, dlatego serdecznie dziękujemy za udział i włożony wkład pracy wszystkim pozostałym uczestnikom: Matyldzie Gajdzis, Michałowi Nicińskiemu, Bartkowi Kamińskiemu, Kubie Sofińskiemu, Oliwii Pawełoszek, Mieszkowi Gosławskiemu-Żeligowskiemu, Magdalenie Ćmiel, Oldze Godyckiej-Ćwirko, Helenie Stawińskiej, Marcie Błaszczyk, Zuzannie Pęgowskiej, Natalii Marciniak, Jakubowi Benke, Michałowi Sakowiczowi, Annie Garbacz, Zuzannie Kasprzak.

mt_1.jpg

Prócz występów scenicznych, swój talent zaprezentowali nam uczniowie wyróżniający się swoim nieprzeciętnym talentem plastycznym, którzy przygotowali wystawę swoich prac malarskich. Jurorzy po jej obejrzeniu, doceniając różne walory artystyczne, jak wydobycie przestrzeni, ekspresję, ciekawe techniki malarskie i oryginalność prac, postanowili przyznać:
I miejsce – Julia Adamkiewicz - za ciekawy obraz z kosmonautą w przestrzeni oraz pejzaż z tajemniczym drzewem
Wyróżnienie – Bartłomiej Żak - za czarno-białe szkice z interesującymi światłocieniami

Pragniemy podziękować Dyrekcji za wspaniały pomysł konkursu i jego kontynuację, wszystkim uczestnikom prezentującym swoje talenty oraz widowni, która czynnie uczestniczyła we wspólnym święcie Kopra.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom: naszym koleżankom i kolegom absolwentom oraz Radzie Rodziców za ufundowanie nagród.

Gratulujemy Samorządowi Uczniowskiemu dobrej organizacji całości Dnia Patrona.

Wszystkim życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu Waszych talentów. Mamy nadzieję, że idea Szkolnego Konkurs Talentów będzie nadal kontynuowana w latach następnych, bo ten fantastyczny pomysł to nie tylko niebanalna rozrywka, ale także możliwość na wzajemne poznawanie talentów w naszym otoczeniu, częstokroć skrywanych oraz inspiracja do refleksji nad własnym, może wartym ujawnienia talentem.

Było nam ogromnie miło być z Wami w tym dniu i już deklarujemy swoją gotowość uczestnictwa w przyszłości.

 

W imieniu jury VI Szkolnego Konkursu „MAM TALENT”
Izabela Niedźwiecka
Elżbieta Wojsa
Joanna Słupecka


powrót

Zanim przejdziesz do serwisu prosimy o przeczytanie tej informacji.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Kopernika w Łodzi z siedzibą przy ul. Więckowskiego 41 w Łodzi (90-734).
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenia na podstawie jego Statutu, przepisów prawa oraz na podstawie wyrażonej zgody.
 3. Twoje dane osobowe wynikające ze złożonej deklaracji członkowskiej przetwarzane będą przez okres pozostawania członkiem Stowarzyszenia, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
 4. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów współpracujących ze Stowarzyszeniem. Za każdym razem będziemy informować o podmiotach, które będą przetwarzały Twoje dane.
 5. Dostęp do Twoich danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich funkcji w Stowarzyszeniu.
 6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków
Gimnazjum i Liceum im. M. Kopernika w Łodzi

Przeczytaj treśc polityki prywatności
x
Polityka Cookies

Wykorzystujemy pliki cookie, aby świadczyć usługi na jak najwyższym poziomie. Możemy ich używać do badania i analizowania ruchu na naszej stronie, możemy również przekazywać je do innych portali. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zachęcamy do zapoznania się z pełną informacją o polityce prywatności - czytaj więcej.