AKTUALNOŚCI / Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

2022-04-26
Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Zaproszenie

pobierz plik w formie PDF

Na podstawie Statutu Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Kopernika w Łodzi Prezes Zarządu zawiadamia i zaprasza do wzięcia udziału w Sprawozdawczo-Wyborczym Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, które odbędzie się:
1. w dniu 4 czerwca 2022 r. – I Termin o godz. 9.00. w budynku I LO w Łodzi
2. w dniu 4 czerwca 2022 r. – II Termin o godz. 9.30. w budynku I LO w Łodzi.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Wybór Przewodniczącego oraz Protokolanta.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków oraz sporządzenie listy obecności.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019, 2020, 2021 oraz za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 4 czerwca 2022 r.
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Komisji Rewizyjnej za rok 2019, 2020, 2021 oraz za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 4 czerwca 2022 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2019, 2020, 2021 oraz za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 4 czerwca 2022 r.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Izabeli Niedźwieckiej za okres od dnia od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 4 czerwca 2022 r.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Przemysławowi Lipińskiemu za okres od dnia od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 4 czerwca 2022 r.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Michałowi Kustosikowi za okres od dnia od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 4 czerwca 2022 r.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Małgorzacie Jeremin Mazurkiewicz za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 4 czerwca 2022 r.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Michałowi Araszkiewiczowi za okres od dnia od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 4 czerwca 2022 r.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenie absolutorium Skarbnikowi Piotrowi Burwiczowi za okres od dnia od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 4 czerwca 2022 r.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Robertowi Andrzejowi Kędzierskiemu za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 4 czerwca 2022 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2019, 2020 oraz 2021.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego Zarządu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowej Komisji Rewizyjnej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia poprzez zmianę postanowień:
- §10 Statutu z treści „Zjazd Wychowanków organizowany jest co pięć lat - w miesiącu październiku” na treść „Zjazd Wychowanków organizowany jest co pięć lat - w terminie ustalonym przez Zarząd”;
- §17 lit. c) Statutu z treści „Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu” na treść
„Nadanie godności członka honorowego następuje w formie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Członek honorowy otrzymuje Honorową Odznakę Stowarzyszenia”;
- §20 Statutu z treści „Członkowie wspierający i honorowi nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego. Mogą natomiast brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.” na treść „Członkowie wspierający i honorowi nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego, o ile nie są również członkami zwyczajnymi. Mogą natomiast brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.”;
- §28 pkt. 12 Statutu z treści „Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.” na treść „Pozbawianie godności członka honorowego”;
- z §28 Statut dotychczasowy pkt. 13 – zostaje wykreślony; a dotychczasowe pkt. 14 – otrzymuje numerację 13 oraz dotychczasowy pkt. 15 otrzymuje numerację 14.
- §27 pkt. 1 Statutu z „Sprawozdawczo-Wyborcze - co cztery lata” na „Sprawozdawczo-Wyborcze - co pięć lat”;
- §27 pkt. 2 Statutu z „Sprawozdawcze – co dwa lata, w pierwszym kwartale” na „Sprawozdawcze – po upływie pierwszych dwóch lat kadencji”;
- §38 Statutu z „Kadencja Zarządu trwa cztery lata” na „Kadencja Zarządu trwa pięć lat”.
- §39 pkt. 20 Statutu z treści „Podejmowanie uchwał w sprawie przyznania nagród za wybitne osiągnięcia w nauce najlepszym uczniom, jak i maturzystom.” na treść „Podejmowanie uchwał w sprawie przyznania nagród za wybitne osiągnięcia w nauce najlepszym uczniom, jak i maturzystom oraz profesorom.”
- w §39 Statutu dodanie pkt. 21 w treści „Nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia.”
18. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
19. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem
Prezes Zarządu Izabela Niedźwiecka

 

pobierz plik w formie PDF


powrót

x
Polityka Cookies

Wykorzystujemy pliki cookie, aby świadczyć usługi na jak najwyższym poziomie. Możemy ich używać do badania i analizowania ruchu na naszej stronie, możemy również przekazywać je do innych portali. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zachęcamy do zapoznania się z pełną informacją o polityce prywatności - czytaj więcej.