Andrzej Chilarski

Andrzej Chilarski

matura 1958, prof. dr hab. med.

Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi w 1964 roku.
W 1966 roku rozpoczął pracę w Klinice Chirurgii Dziecięcej Akademii Medycznej w Łodzi, w której kolejno uzyskał I i II stopień specjalizacji z chirurgii dziecięcej. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał 1976 roku.
W latach 1979-80 odbył 9 miesięczny staż naukowy w Klinice Chirurgii Dziecięcej w Liverpool.
W roku 1988 otrzymał stanowisko docenta w Klinice Chirurgii Dziecięcej Akademii Medycznej w Łodzi. Przez wiele lat był adiunktem do spraw dydaktycznych, prowadził Studenckie Koło Naukowe. Za działalność tą otrzymał szereg nagród Rektora. 
W 1990 roku został Kierownikiem Oddziału Chirurgii Noworodkowej i Dziecięcej początkowo Instytutu Pediatrii AM w nowo powstałym Szpitalu Pomniku Matki Polki w Łodzi, a następnie już Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.
W roku 1997 dr hab. med. Andrzej Chilarski otrzymał tytuł profesora zwyczajnego nauk medycznych. Funkcję Kierownika Kliniki pełnił przez ponad 21 lat, a kierowana przez niego Klinka stała się czołowym ośrodkiem chirurgii dziecięcej, zwłaszcza w leczeniu wrodzonych wad u noworodków. 

Dorobek naukowy Profesora obejmuje ponad 300 pozycji/prac opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Wiele z nich poświęconych było badaniom nad gojeniem i regeneracją śledziony oraz nad skutkami jej usunięcia. Niezwykle cenne były badania kliniczne i doświadczalne w zakresie chirurgii noworodka, zwłaszcza dotyczące wad wrodzonych powłok brzusznych, w malformacji odbytniczo-odbytowych, oraz poświęcone urazom u dzieci, w tym zespołowi dziecka maltretowanego. 

Profesor Andrzej Chilarski był promotorem 17 przewodów doktorskich, oraz 3 przewodów habilitacyjnych. Dwoje jego wychowanków otrzymało tytuł profesora zwyczajnego. Czynnie uczestniczył w pracach Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, którego w latach 2003-2006 był Prezesem. Profesor Andrzej Chilarski otrzymał medal Prof. Jana Kossakowskiego. Jest to wyróżnienie, przyznawane od 1994 r. przez kapitułę Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych specjalistom tej dziedziny za wybitne zasługi dla jej rozwoju. Profesor był również wieloletnim konsultantem wojewódzkim chirurgii dziecięcej w województwie sieradzkim oraz łódzkim.


Ostatnia aktualizacja: 2023-12-05

Jeśli uważasz, że powyższe informacje nie są kompletne lub są nie do końca zgodne z prawdą daj nam znać, najlepiej mailem na niebanalni@koper.org.pl.
Jeśli nie wyrażasz zgody na publikację swoich danych lub wizerunku poinformuj nas najlepiej mailem na niebanalni@koper.org.pl.


powrót

x
Polityka Cookies

Wykorzystujemy pliki cookie, aby świadczyć usługi na jak najwyższym poziomie. Możemy ich używać do badania i analizowania ruchu na naszej stronie, możemy również przekazywać je do innych portali. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zachęcamy do zapoznania się z pełną informacją o polityce prywatności - czytaj więcej.